डाउनलोड पेज :: Content 20-21 (Update-April2020) 
हार्दिक आभार ! आपण हे Content download करुन अवघ्या एका दिवसांत प्रॉडक्ट सुरु करु शकतात. सोबत इंग्लिश टायपिंग सॉफ्टवेअर फ्री. 
सर्व पार्ट D : drive वर डाऊनलोड करावेत व सकाळी 11 ते 5 या वेळेत फोन करावा, किंवा स्वतःच इन्स्टॉलेशन करायचे असल्यास या मध्ये दिलेल्या इन्स्टॉलेशन PDF चा उपयोग करावा. 
मास्टर सेटअप  -  पार्ट 1 ----- 400 MB
मास्टर सेटअप  -  पार्ट 2 ----- 400 MB
मास्टर सेटअप  -  पार्ट 3 ----- 400 MB
मास्टर सेटअप  -  पार्ट 4 ----- 332 MB
मास्टर सेटअप  -  पार्ट 5 ------- 7.2 MB

हे पार्टस Website1 Folder मध्ये  ठेवावे.
डिटीपी पार्ट - 1 ------- 400 MB 
डिटीपी पार्ट - 2 ------- 400 MB 
डिटीपी पार्ट - 3 ------- 400 MB 
डिटीपी पार्ट - 4 ------- 400 MB 
डिटीपी पार्ट - 5 ------- 400 MB 
डिटीपी पार्ट - 6 ------- 400 MB 
डिटीपी पार्ट - 7 ------- 114 MB 
टॅली 9 GST  पार्ट - 1-----400 MB 
टॅली 9 GST  पार्ट - 2-----400 MB 
टॅली 9 GST  पार्ट - 3-----400 MB 
टॅली 9 GST  पार्ट - 4-----389 MB 

 
कुठल्याही एका सॉफ्टवेअर साठी  सोबत Master (सेटअप) पार्ट 1, 2, 3, 4, 5  डाऊनलोड करणे आवश्यक आहे. हे सर्व भाग Auto Extract होतात. त्या मधील Website1 या Folder मध्ये संबंधित कोर्सचे पार्ट Extract करावे.उदा. आपणांस DTP हे सॉफ्टवेअर Test करायचे आहे, तर DTP1, DTP 2 .....etc. Rar Files Website 1 मध्ये एकत्र ठेवावे व Extract करावे.
अधिक माहितीसाठी संपर्क: 
Call : 7387618407, 9689299080
Support Office Time : 11 AM to 5 PM

Website : www.octopus-pal.com  

Shop Now »
Copyright © | 2014-2020  | www.octopus-pal.com | All rights reserved.